3 ára ábyrgð


PRENTASENDA
Bifreiðin er í 3ja ára ábyrgð frá fyrsta skráningardegi eða 100.000 km, hvort sem kemur á undan.
Undanskilin eru þau atriði sem tilgreind eru sérstaklega í kafla 2 um takmörkun á ábyrgð.
Komi upp galli í bifreiðinni er kaupanda skylt að hafa tafarlaust samband við viðurkenndan þjónustuaðila Renault. Bent skal á að tafir á að koma bifreið til skoðunar, komi upp galli, geta í vissum tilfellum margfaldað upprunalegt tjón. Dráttur á að tilkynna um galla getur takmarkað eða jafnvel fellt niður ábyrgð.

2. Takmörkun á ábyrgð.

2.1. Ábyrgð á perum er 6 mánuðir eða 10.000. km.
2.2. Ábyrgð á hjólastillingu er 12 mánuðir eða 20.000 km.
2.3. Ábyrgð á rafgeymi er 24 mánuðir eða 40.000.km. Ábyrgðin fellur þó niður hafi rafgeymir einhvern tíma tæmst vegna vanrækslu.
2.4. 6 ára ábyrgð er á ryði sem kemur innanfrá.
2.5. Ábyrgð er ekki á hjólbörðum.
2.6. Ábyrgð á stýrisendum og spindilkúlum er 45.000 km.
2.7. Eðlilegt slit fellur utan ábyrgðar.
3. Skyldur kaupanda.

3.1. Þá er kaupanda skylt að færa bifreiðina í olíuþjónustu og þjónustueftirlit hjá viðurkenndum Renault þjónusuaðila fyrst eftir 15.000 km akstur (+/- 2.000.km) og síðan á 15.000 km fresti (30.000.- 45.000.km. og svo framvegis) en þó eigi sjaldnar en á 12 mánaða fresti til þess að viðhalda ábyrgðinni. Bæði vinna og efni við þjónustuskoðanir og olíuskipti eru á kostnað eiganda. Ábyrgðin fellur úr gildi ef þessum atriðum er ekki fullnægt.
3.2. Ábyrgðin er háð því skilyrði að varahlutir sem notaðir eru í bifreiðina séu allir framleiddir fyrir þessa bifreið af framleiðanda hennar.
3.3. Kaupanda er skylt að sjá um flutning bifreiðarinnar að og frá viðgerðarstað á sinn kostnað. Reynist nauðsynlegt vegna fjarlægðar eða ófærðar að gera við bifreið utan þjónustukerfis BL skal haft samband við þjónustustjóra BL og leitast eftir samþykki hans. Ella verður tjónið ekki bætt. Seljandi greiðir einungis samkvæmt dagvinnutaxta BL.
3.4. Ábyrgðin nær ekki til tjónabíla (samkvæmt skilgreiningu reglugerðar um gerð og búnað ökutækja), né heldur megi rekja bilun til tjóns eða árekstrar. Ábyrgðin nær ekki til tjóns sem orsakast af utanaðkomandi hlutum (svo sem steinkasti eða öðrum efnum).
3.5. Afnotamissir bifreiðar vegna ábyrgðarviðgerðar fæst ekki bættur.
3.6. Sé bifreiðin notuð á óeðlilegan eða ólöglegan hátt eða hún misnotuð, fellur ábyrgðin úr gildi. Sömuleiðis ef bifreiðinni sem ekki má aka utan vegar er ekið á þann hátt.
3.7. Óbeint tjón og/eða útlagður kostnaður eiganda, sem rekja má til galla fellur ekki undir ábyrgð þessa.
3.8. Rétt er að brýna enn einu sinni fyrir kaupanda að tilkynna tafarlaust um uppkominn galla til viðurkennds þjónustuaðila eða þjónustustjóra BL. Einnig að nota ekki bifreiðina nema að höfðu samráði við þjónustuaðila.

4. Takmarkanir og gildistaka.

4.1. Kaupandi getur ekki gert ábyrgðar- eða skaðabótakröfur umfram skilmála þessa ábyrgðarsamnings.
4.2. Ábyrgðin tekur gildi við undirritun samningsins.
4.3. Samkvæmt ráðleggingum framleiðanda þarf að athuga allan búnað sem varðar loftpúða (air-bag) og belta­strekkjara þegar bílinn er tíu ára. Það gæti þurft að skipta út hluta eða öllum búnaðinum eftir þennan tíma.